Lietotāja līgums

Vispārīgi noteikumi

Šis līgums ir noslēgts starp bikeles.com (turpmāk tekstā – vietnes administrācija) – uzņēmumu, kas nodrošina piekļuvi un pakalpojumus vietnē bikeles.com (turpmāk tekstā – tīmekļa vietne), un fizisku personu, kas apmeklē tīmekļa vietnes lapas vai izmanto vismaz vienu no vietnē sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – tīmekļa vietnes apmeklētājs). Šis Lietotāja līgums reglamentē vietnes resursu, pakalpojumu un iespēju izmantošanas kārtību, vietnes administrācijas nodrošināto vietnes resursu, pakalpojumu un iespēju izmantošanu informācijas saņemšanai, ievietošanai un saziņai.

1. Vietnes apmeklētājs

1.1 Tīmekļa vietnes apmeklētājs ir jebkura fiziska persona, kas ir apmeklējusi un apskatījusi vismaz vienu vietnes lapu bez iepriekšējas reģistrācijas un autorizācijas vietnē.

1.2 Tīmekļa vietnes apmeklētājs, kurš ir reģistrējies un pieteicies, izmantojot savus unikālos personas datus, kļūst par tīmekļa vietnes lietotāju.

1.3. Lietotājam ir piekļuve tīmekļa vietnē sniegtajām uzlabotajām funkcijām.

1.4. Lai izmantotu vietnes resursus, pakalpojumus un funkcijas, Lietotājam vispirms ir jāpauž sava piekrišana Līgumam. Lietotājam nav tiesību izmantot tīmekļa vietni, ja viņš nav piekritis Līguma noteikumiem.

1.5. Lietotājam nav tiesību izmantot vietnes pakalpojumus un viņš nevar piekrist Līguma noteikumiem, ja viņš nav sasniedzis tiesību aktos noteikto vecumu, lai noslēgtu šādus līgumus, vai nav izpildījis citus tiesību aktos paredzētos nosacījumus šādu līgumu noslēgšanai.

Vietnes materiālu izmantošana

2.1 Izmantot vietnes interaktīvos resursus, atstāt atsauksmes, komentēt materiālus, publicēt savus materiālus un veikt tiešsaistes saziņu var tikai reģistrēti apmeklētāji – vietnes lietotāji.

2.2 Lietotājam ir tiesības:

2.2.1. publicēt ziņojumus;

2.2.2. komentēt ziņojumus;

2.2.3 izmantot vietnes resursus jebkādā citā veidā, kas nav pretrunā ar tās darbības pamatprincipiem.

2.3. Autortiesības uz vietnes materiāliem, resursiem un pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi, pieder vietnes administrācijai.

2.4 Vietnes materiālu kopēšana ir aizliegta bez administrācijas rakstiskas piekrišanas.

2.5. Ir atļauta daļēja materiālu citēšana neregulāri ar obligātu saiti uz citāta avota lapu (ne vairāk kā 5% no materiāla kopējā apjoma).

2.6 Visi nosaukumi, nosaukumi, preču zīmes, simboli un saukļi, kas ir pienācīgi reģistrēti, ir to likumīgo īpašnieku īpašums. Šīs tīmekļa vietnes saturā netiek izmantoti simboli ® un/vai ™.

3. Komentēšanas un atsauksmju rakstīšanas politika

3.1 Rakstot atsauksmes un komentārus, lietotājam jāievēro šeit izklāstītie noteikumi un ierobežojumi.

3.2. Noteikumu, tostarp vietnes resursu publicēšanas un izmantošanas ierobežojumu, nezināšana neatbrīvo vietnes apmeklētāju (tostarp lietotāju) no to ievērošanas un noteikumu pārkāpšanas gadījumā – no atbildības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un likumu.

3.3 Vietnē ir aizliegts:

3.3.1 Komentāru izmantošana citiem mērķiem, kas nav paredzēti (piemēram, lai reklamētu pārdošanu vai uzdotu jautājumus citiem lietotājiem);

3.3.2. aizskaroša uzvedība pret citiem apmeklētājiem un vietnes administrāciju;

3.3.3. nepieklājīgu paziņojumu publicēšana;

3.3.4. ziņu publicēšana ar mērķi izraisīt citu resursa dalībnieku aizkaitinātu reakciju (trollēšana);

3.3.5. nesankcionētu reklāmu, komerciālu paziņojumu vai sludinājumu izvietošana. 3.3.6;

3.3.6. izvietot materiālus, kas satur aizskarošus izteicienus, diskriminācijas pazīmes nacionālās, etniskās, rasu vai reliģiskās piederības dēļ;

Lietotājs nesankcionēti publicē materiālus, kuru autortiesības pieder trešajām personām. 3.3.8;

3.3.8. Jebkāda veida datoru un audio/video pirātisma veicināšana, saišu publicēšana uz failiem un/vai vietnēm, kas tieši pārkāpj vai veicina trešo personu autortiesību pārkāpumus (torrent trackers, failu koplietošanas, warez vietnes);

3.3.9. Izveidot kontus, kuru lietotājvārds imitē pakalpojumu nosaukumus (Administrator, Moderator u.c.) vai ir līdzīgs jau reģistrēta lietotāja vārdam;

3.3.10. Lielo burtu, pieturzīmju un speciālo zīmju lietošana ziņojumos, izņemot gadījumus, ko regulē lietotās valodas noteikumi;

3.3.11. Aicinājumu uz vardarbīgu konstitucionālās iekārtas maiņu vai gāšanu, valsts varas sagrābšanu, valsts robežu maiņu, pogromiem, īpašuma iznīcināšanu, ēku vai būvju sagrābšanu, agresiju vai militāra konflikta izraisīšanu publicēšana; citu ar likumu aizliegtu darbību un jebkādu vēstījumu publicēšana;

3.3.12. publicēt ziņojumus (atsauksmes, komentārus), kas pilnībā vai daļēji atkārto iepriekšējo ziņojumu (atsauksmju, komentāru) saturu un nozīmi, tostarp tos, kurus vietnes administrācija ir izdzēsusi, pamatojoties uz šo līgumu.

3.4. Vietnē nav vēlams publicēt ziņojumus, kas ir bez informācijas slodzes un nav saistīti ar resursa tēmu. 4. Vietnē nav vēlams publicēt ziņojumus, kas ir bez informācijas slodzes un nav saistīti ar resursa tēmu.

Atbildība par norīkošanu darbā

4.1 Vietnes ietvaros lietotājiem ir vieta saziņai (atsauksmes, emuāri, forumi, komentāru sistēma u.c.). Jebkurš lietotājs var izteikt savu viedokli par vietnes tēmu.

4.2. Atbildība par vietnes publiskajās zonās (atsauksmēs, forumos, komentāros) publicētās informācijas pareizību ir tikai un vienīgi tās autora atbildība.

4.3. Vietnes publiskās sadaļas tiek pakļautas pēcmoderācijai – moderatora (Administrācijas pilnvarota pārstāvja) pārbaudei pēc publikācijas ievietošanas.

4.4. Apmeklētājs, kurš uzskata, ka vietnē ievietotā informācija ir tāda, kas tieši aizskar kādas personas intereses, un lietotājs, kurš ir ievietojis informāciju, var sazināties ar vietnes administrāciju, lai novērstu domstarpības, ko izraisījusi vietnē ievietotā informācija. Šādiem apmeklētājiem un/vai lietotājiem ir pienākums pašiem censties, sazinoties vietnē un veicot saprātīgus pasākumus, lai atrisinātu jautājumus, kurus viņi uzskata par strīdīgiem.

4.5. Tīmekļa vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu ar lietotāju, tostarp, ja lietotājs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem vai veicis darbības, kas nepārprotami norāda uz to, ka lietotājs negatavojas vai nespēj ievērot Līguma noteikumus.

4.6. Moderators, ja lietotājs pārkāpj šo noteikumu noteikumus, var dzēst publicēto informāciju, atsauksmes, komentārus, bloķēt kontu, liegt lietotājam piekļuvi vietnei vai liegt piekļuvi dažām vietnes funkcijām pēc IP adreses.

4.7 Skaidri pamatota apstrīdēšana moderatoru darbību ir iespējama, sazinoties ar vietnes administrāciju.

5. Konfidencialitātes līgums

5.1. Tās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kuru var uzskatīt par konfidenciālu, reglamentē konfidencialitātes līgums.

5.2. Pieņemot šī Līguma noteikumus vai apmeklējot vietnes lapas, apmeklētājs automātiski piekrīt Konfidencialitātes līguma noteikumiem par attiecīgi personalizētas un nepersonalizētas konfidenciālas informācijas izmantošanu.

5.3. Informācijas, ko vietnes administrācija iegūst no privātpersonas (apmeklētāja vai lietotāja) apmeklējuma tās tīmekļa vietnēs un/vai reģistrācijas veidlapu aizpildīšanas, tostarp lietotāju personas datu, vākšanu, glabāšanu, izmantošanu, apstrādi un izpaušanu vietnes administrācija veic saskaņā ar tiesību aktiem. Privātpersona (apmeklētājs vai lietotājs) saprot un piekrīt, ka vietnes administrācija vāc un apstrādā viņa personas datus Lietotāja līguma, Konfidencialitātes līguma noteikumos paredzētajos ietvaros un nolūkā saskaņā ar likumu; apņemas rakstiski informēt vietnes administrāciju par jebkurām izmaiņām savos personas datos.

6. Jūsu personas datu apstrāde un glabāšana

6.1 Mēs garantējam personas datu konfidencialitāti un piemērojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai. Atsevišķos gadījumos tīmekļa vietnes administrācija sadarbojas ar saviem partneriem personas datu apstrādē un nodod šos datus tiem. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi šādu datu aizsardzībai. Tas nozīmē, ka mēs nenododam nekādus datus partneriem, kuru datu saglabāšanas politika mums šķiet apšaubāma vai ja mums ir zināms, ka šāda politika būtiski atšķiras no šā līguma noteikumiem.

6.2 Mēs varam glabāt divu veidu personas datus:

6.2.1 Identitātes dati, tostarp vārds, uzvārds un IP adrese;

6.2.2 Kontaktinformācija, tostarp lietotāja e-pasta adrese.

6.3 Mēs apstrādājam personas datus vairāku iemeslu dēļ:

6.3.1 Lai tīmekļa vietnes apmeklētāji varētu atstāt komentārus, izmantojot mūsu vietni (ja viņi to vēlas).

6.3.2. Lai nodrošinātu pakalpojumu darbību (piemēram, lai rādītu atbilstošas reklāmas).

6.3.3. Lai vietnes apmeklētāji varētu saņemt mūsu biļetenu, ja viņi to abonē.

6.3.4 Spēja apkopot statistiku. Statistika mums ir nepieciešama divu iemeslu dēļ: lai redzētu, vai mūsu pakalpojumi ir pieejami apmeklētājiem, un lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto mūsu pakalpojumus, tādējādi, pamatojoties uz mūsu novērojumiem, padarītu mūsu pakalpojumus apmeklētājiem ērtākus.

6.3.5 No jums iegūtos datus (vārdu un e-pasta adresi jaunumu biļetenu saņemšanai) mēs izmantojam tikai tad, ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu šādu datu apstrādei.

6.4. Dažādu datu glabāšanas periodi var atšķirties.

6.4.1 Personas dati, kas ļauj analizēt pakalpojumu pieejamību, tiek glabāti trīs gadus.

6.4.2 Personas dati, kas ļauj jums atstāt komentārus, tiks glabāti tik ilgi, kamēr jūs turpināsiet izmantot komentēšanas funkciju. Ja vēlaties dzēst šos datus, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu, un mēs dzēsīsim jūsu profilu.

6.4.3 Mūsu saglabātie personas dati netiek izmantoti, lai kaut ko personalizētu citur (juridiski tas nozīmē, ka mēs neradām nekādus automatizētus risinājumus un, pamatojoties uz šiem datiem, neveidojam nekādus profilus).

6.5 Jums ir tiesības:

6.5.1. Iespēja mainīt savus personas datus, ja tie ir nepietiekami pilnīgi un/vai nepareizi.

6.5.2 Pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

6.5.3 Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības un intereses ir pārkāptas, varat iesniegt prasību. Mēs darīsim visu iespējamo, lai situāciju labotu. Šim nolūkam, lūdzu, sūtiet mums e-pastu uz šādu adresi: [email protected].

7. Sīkfaili

7.1 Lai padarītu jūsu pārlūkošanas pieredzi ērtāku, izsekotu jūsu apmeklējumiem un uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam nelielu daudzumu informācijas, ko nosūta jūsu pārlūkprogramma, tā sauktās sīkdatnes. Ja vēlaties, varat izslēgt sīkfailu sūtīšanu (lūdzu, skatiet pārlūkprogrammas iestatījumus, lai uzzinātu, kā to izdarīt). Tomēr ņemiet vērā, ka sīkfailu atspējošana var ierobežot jūsu iespējas izmantot vietni.

8. Nobeiguma klauzulas

8.1 Aizpildot reģistrācijas veidlapu tīmekļa vietnē, apmeklētājs automātiski piekrīt šī Līguma noteikumiem.

8.2. Apmeklētājs piekrīt Līguma noteikumiem, ja viņš vai viņa faktiski izmanto tīmekļa vietni. Šādā gadījumā lietotājs saprot un piekrīt, ka vietnes administrācija uzskatīs, ka lietotājs, izmantojot vietni, piekrīt Līguma noteikumiem no attiecīgā brīža.

8.3 Vietnes administrācijas darbība tiek veikta saskaņā ar likumu. Jebkuras prasības, strīdi un oficiāli pieprasījumi tiks izskatīti tikai likumā noteiktajā kārtībā.

8.4. Vietnes administrācija nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies apmeklētājiem, lietotājiem vai trešajām personām, kā arī par peļņas zaudējumiem bikeles.com darbības rezultātā.

8.5. Lietotājs piekrīt, ka viņš ir pilnībā atbildīgs (un vietnes administrācija nav atbildīga pret Lietotāju vai trešajām personām) par jebkuru Lietotāja saistību pārkāpumu, kas izriet no šī Līguma, kā arī par visām šādu pārkāpumu sekām (ieskaitot jebkādus zaudējumus vai kaitējumu, kas var rasties vietnes administrācijai).

8.6. Mājas lapas administrācija var vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.